Câu 1 trang 21 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một bánh đà có momen quán tính đối với trục quay cố định

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Bài 1. Một bánh đà có momen quán tính đối với trục quay cố định là \(2,5kg.{m^2}\) , quay đều với tốc độ góc \(8900\) rad/s. Động năng quay của bánh đà bằng

A. 9,1.108 J.                             B. 11 125 J.

C.9,9.107  J.                             D. 22 250J.

Giải

Bánh đà có \(I = 2,5(kg.{m^2})\) quay với \(\omega = 8900(rad/s)\)

Động năng quay của bánh đà:

\({W_đ} = {1 \over 2}I{\omega ^2} = {1 \over 2}.2,{5.8900^2}\)

\(\Rightarrow {W_đ} = 9,{9.10^7}(J).\)

Chọn đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải