Câu 6 trang 21 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một ròng rọc có momen quán tính với trục quay cố định là

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Bài 6. Một ròng rọc có momen quán tính với trục quay cố định là \(10kg.{m^2}\), quay đều với tốc độ \(60\) vòng/phút. Tính động năng quay của ròng rọc.

Giải

Ròng rọc có \(I = 10(kg.{m^2})\) quay đều với tốc độ

\(n = 60\) vòng/phút  \(= 1\) vòng/s \( \Rightarrow \omega = 2\pi (rad/s),\)

Động năng quay của ròng rọc : 

\({W_đ} = {1 \over 2}I{\omega ^2} = {1 \over 2}.10{(2\pi )^2} = 197\;(J)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải