Câu 1 trang 157 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Dung kháng của một đoạn mạch

Quảng cáo

Đề bài

Dung kháng của một đoạn mạch RLC nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Ta làm thay đổi chỉ một trong các thông số của đoạn mạch bằng các cách nêu sau đây, cách nào có thể làm cho hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra?

A. Tăng điện dung của tụ điện.

B. Tăng hệ số tự cảm của cuộn dây.

C. Giảm điện trở thuần của đoạn mạch.

D. Giảm tần số dòng điện.

Lời giải chi tiết

Đoạn mạch RLC có ZC < ZL, muốn hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra, ta nên giảm tần số dòng điện vì lúc đó ZC tăng và ZL giảm xuống đến khi ZL = ZC.

Chọn đáp án D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài