Câu C3 trang 154 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Làm thí nghiệm đo điện áp

Quảng cáo

Đề bài

C3. Làm thí nghiệm đo điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các phần tử R, L, C rồi so sánh với điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

Lời giải chi tiết

Giải

Mắc mạch như hình vẽ gồm:

Điện trở thuần \(R = 50(\Omega );\)

Cuộn dây có 250 vòng có lõi sắt.

Tụ điện C.

Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều \(U = 12\) (V), tần số \(f = 50\) (Hz).

Dùng vôn kế xoay chiều lần lượt đo các giá trị hiệu dụng UR, UC và Ud ( điện áp ở hai đầu cuộn dây, vì cuộn dây không thuần cảm và có điện trở thuần \(r\)).

Kiểm tra lại thì ta nhận thấy \({U_R} \ne U \ne {U_C} \ne {U_d}\) và \(U \ne {U_R} + {U_d} + {U_C}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài