Câu 1 trang 150 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy ghi chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy ghi chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau:

a) Xicloankan là một loại hiđrocabon mạch vòng [ ]

b) Hiđrocabon mạch vòng là xicloankan [ ]

c) Công thức phân tử của monoxicloankan là \({\left( {C{H_2}} \right)_n}\) [ ]

d) Công thức phân tử của xicloankan là \({C_n}{H_{2n}}\)  [ ]

e) Công thức phân tử của monoxicloankan là \({C_n}{H_{2n}}\) [ ]

g) 6 nguyên tử C ở xiclohexan cùng nằm trên 1 mặt phẳng [ ]

h) 6 nguyên tử C ở xiclohexan không cùng nằm trên 1 mặt phẳng [ ]

Lời giải chi tiết

a) Đ                                         b) S   

c) Đ (\(n \ge 3\))                           d) S     

e) Đ                                         g) S                             

h) Đ

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close