Câu 1 trang 12 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 12 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Giới sinh vật là gì? Có bao nhiêu giới sinh vật ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Giới và hệ thống phân loại 5 giới

Lời giải chi tiết

Giới được xem là đơn vị phân loại lớn nhất, bao gồm những sinh vật có chung những đặc điểm nhất định.

Có 5 giới sinh vật: giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài