Câu 1 trang 113 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Phân tích định tính và phân tích định lượng C, H trong hợp chất hữu cơ giống nhau và khác nhau như thế nào ?

Quảng cáo

Đề bài

Phân tích định tính và phân tích định lượng C, H trong hợp chất hữu cơ giống nhau và khác nhau như thế nào ?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Giống nhau: chuyển hợp chất hữu cơ thành hợp chất vô cơ đơn giản

Khác nhau:

- Phân tích định tính: Xác định sự có mặt của C và H qua sản phẩm của \(C{O_2}\) và \({H_2}O\)

- Phân tích định lượng: Xác định hàm lượng của C và H qua sản phẩm \(C{O_2}\) và \({H_2}O\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close