Bài 1 trang 113 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 1 trang 113 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

- Đại lượng công suất được dùng để xác định điều gì ? Nêu công thức tính công suất, tên gọi, đơn vị của các đại lượng trong công thức.

- Một người có khối lượng 50kg di lên cầu thang (hình H15.6). Người này di chuyển từ mặt đât lên đến tầng lầu ở độ cao 8m trong thời gian 50s. Tính công suất do người này thực hiện.

                                            

Lời giải chi tiết

- Để biết người nào hoặc máy nào mạnh hơn (làm việc khỏe hơn, thực hiện công nhanh hơn), người ta dùng đại lượng công suất.

Công suất được tính bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian.

Công thức tính công suất: \(P = {A \over t}\)

Trong đó A là công thực hiện được, t là thời gian thực hiên công đó.

Trong hệ thống đơn vị đo lường nước ta, đơn vị công là jun (J), đơn vị thời gian là giây (s), đơn vị công suất là oát, kí hiệu là W,

- Công của trọng lực của người này là: \(A = P.h = 10.m.h = 10.50.8 = 4000 J\)

Công suất do người này thực hiện là: \(P = {A\over t} = {4000\over 50} = 80 W\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close