Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 11 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 11 VBT hoá 9. Viết phương trình hóa học cho mỗi chuyển đổi sau...

Quảng cáo

Đề bài

Viết phương trình hóa học cho mỗi chuyển đổi sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết tính chất hóa học của lưu huỳnh đioxit Tại đây

Lời giải chi tiết

(1)  S + O2 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) SO2

(2)  SO2 + CaO → CaSO3

(3)  SO2 + H2O → H2SO3

(4)  H2SO3 + Na2O → Na2SO3 + H2O

(5)  Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO↑ + H2O

(6)  SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close