Các gen, prôtêin tương ứng ở các loài khác nhau được phân biệt nhau như thế nào?

Các gen, prôtêin tương ứng ở các loài khác nhau được phân biệt nhau như thế nào?

Quảng cáo

Đề bài

Các gen, prôtêin tương ứng ở các loài khác nhau được phân biệt nhau như thế nào?

Lời giải chi tiết

- Các gen, prôtêin tương ứng của những loài khác nhau được phân biệt nhau ở số lượng, thành phần, trật tự sắp xếp của các đơn phân (nuclêôtit, axit amin).

- Những loài càng thân thuộc thì sự sai khác trong cấu trúc của AND, prôtêin càng ít.

- Prôtêin tương ứng ở những loài khác nhau được phân biệt ở khả năng chịu đựng với những điều kiện vật lí như nhiệt độ, độ ẩm… khác nhau.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài