Bạn nào đúng trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Một hình chóp đều.

Quảng cáo

Đề bài

Một hình chóp đều.

Bạn Hùng nói: Cạnh bên dài hơn trung đoanh, trung đoạn dài hơn chiều cao.

Bạn Mai nói: Chiều cao dài hơn trung đoạn, trung đoạn dài hơn cạnh bên.

Bạn nào đúng ?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Bạn Hùng đúng

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close