Bạn nào đúng 2 trang 44 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Linh và Đan cùng giải phương trình

Quảng cáo

Đề bài

Linh và Đan cùng giải phương trình \({x^2} + 2x - 8 = 0\)

 

Theo em, bạn nào giải đúng ? Tại sao bạn còn lại giải không đúng ?

Lời giải chi tiết

Theo em bạn Đan giải đúng.

Bạn Linh giải sai vì chỉ có phương trình tích mới có tính chất như bạn Linh giải. Bạn ấy sai từ bước \(x\left( {x + 2} \right) = 8 \Leftrightarrow x = 8\,\,hoặc\,\,x + 2 = 8\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài