Bạn nào đúng 1 trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Khi tìm tổng và tích hai nghiệm của phương trình

Quảng cáo

Đề bài

Khi tìm tổng và tích hai nghiệm của phương trình \({x^2} + 2x + 5 = 0\) , các bạn An và Châu cho rằng:

 

Theo em, bạn nào đúng ?

Lời giải chi tiết

Bạn Châu trả lời đúng. Trước khi tìm tổng và tích 2 nghiệm của phương trình bậc hai ta cần kiểm tra điều kiện có nghiệm của phương trình .

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1. Hệ thức Vi - ét
Quảng cáo
list
close
Gửi bài