Quảng cáo
 • Bài 18. Nam châm

  Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 18. Nam châm Khoa học tự nhiên 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

  Xem chi tiết
 • Bài 19. Từ trường

  Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 19. Từ trường Khoa học tự nhiên 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 20. Chế tạo nam châm điện đơn giản

  Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 20. Chế tạo nam châm điện đơn giản Khoa học tự nhiên 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

  Xem chi tiết