Quảng cáo
 • Bài 1 trang 20

  a) Có bao nhiêu cách xếp 20 học sinh theo một hàng dọc? b) Số cách chọn ra 3 học sinh từ một lớp có 40 học sinh là:

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 20

  Bạn Dương có 2 chiếc quần gồm: một quần màu xanh và một quần màu đen; 3 chiếc áo gồm: một áo màu nâu, một áo màu xanh và một áo màu vàng, 2 đôi giày gồm: một đôi giày màu đen và một đôi giày màu đỏ.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3 trang 20

  Trong mặt phẳng, cho hai đường thẳng song song a và b. Cho 3 điểm phân biệt trên đường thẳng a và 4 điểm phân biệt trên đường thẳng b. Có bao nhiêu tam giác có cả 3 đỉnh là 3 điểm trong 7 điểm nói trên?

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 20

  Trong mặt phẳng, cho 6 đường thẳng song song và 8 đường thẳng song song cùng vuông góc với 6 đường thẳng đó. Có bao nhiêu hình chữ nhật được tạo thành?

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 20

  Khai triển các biểu thức sau:

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 20

  Mật khẩu của máy tính là một dãy các kí tự (có kể thứ tự từ trái qua phải) được chọn từ: 10 chữ số, 26 chữ cái in thường, 26 chữ cái in hoa và 10 kí tự đặc biệt.

  Xem lời giải
 • Bài 7 trang 20

  Một trường trung học phổ thông tổ chức cuộc thi chạy tiếp sức giữa các lớp với nội dung 4 x 100 m và yêu cầu mỗi đội gồm 2 nam, 2 nữ.

  Xem lời giải
 • Bài 8 trang 20

  Bác Thảo muốn mua 2 chiếc máy tính để phục vụ công việc. Người bán hàng giới thiệu cho bác 3 hãng máy tính để tham khảo:

  Xem lời giải