Quảng cáo
 • pic

  Bài II.1, II.2, II.3, II.4 trang 37,38 SBT Vật lí 10

  Giải bài II.1, II.2, II.3, II.4 trang 37,38 sách bài tập vật lý 10. Một vật chịu 4 lực tác dụng. Lực F1 = 40 N hướng về phía Đông, lực F2 = 50 N hướng về phía Bắc, lực F3 = 70 N hướng về phía Tây và lực F4 = 90 N hướng về phía Nam. Độ lớn của hợp lực tác dụng lên vật là bao nhiêu ?

 • pic

  Bài II.5, II.6, II.7, II.8 trang 38,39 SBT Vật lí 10

  Giải bài II.5, II.6, II.7, II.8 trang 38,39 sách bài tập vật lý 10. Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 15 cm. Lò xo được giữ cố định một đầu. còn đầu kia chịu một lực kéo bằng 4,5 N. Khi ấy lò xo dài 18 cm. Hỏi độ cứng của lò xo bằng bao nhiêu ?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài II.9, II.10, II.11 trang 39,40 SBT Vật lí 10

  Giải bài II.9, II.10, II.11 trang 39,40 sách bài tập vật lý 10. Hai đội A và B chơi trò chơi kéo co. Nếu đội A kéo dây bằng một lực có độ lớn bằng 250 N, thì đội B kéo dây bằng một lực có độ lớn bằng bao nhiêu ? Xét hai trường hợp :