Quảng cáo
 • pic

  Bài II.1, II.2, II.3, II.4 trang 30 SBT Vật Lí 11

  Giải bài II.1, II.2, II.3, II.4 trang 30 SBT Vật Lí 11. Các lực lạ bên trong nguồn điện không có tác dụng

 • pic

  Bài II.5 trang 30,31 SBT Vật Lí 11

  Giải bài II.5 trang 30,31 SBT Vật Lí 11. Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện và mạch ngoài là điện trở thì I dòng điện mạch chính

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài II.6 trang 31 SBT Vật Lí 11

  Giải bài II.6 trang 31 SBT Vật Lí 11. Định luật Ôm đối với toàn mạch được biểu thị bằng hệ thức

 • pic

  Bài II.7 trang 31 SBT Vật Lí 11

  Giải bài II.7 trang 31 SBT Vật Lí 11. Suất điện động của một acquy là 12 V. Lực lạ thực hiện một công là 4 200 J.

 • pic

  Bài II.8 trang 31 SBT Vật Lí 11

  Giải bài II.8 trang 31 SBT Vật Lí 11. Cho mạch điện có sơ đồ như Hình II. 1, trong đó bộ nguồn có suất điện động Eb = 42,5

 • pic

  Bài II.9 trang 31 SBT Vật Lí 11

  Giải bài II.9 trang 31 SBT Vật Lí 11. Có 36 nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động E = 12 V và điện trở trong r = 2 Ω.