Quảng cáo
 • Bài 1 trang 64

  Điền vào chỗ chấm. Hình hộp chữ nhật (hình lập phương) có: ....... cạnh; ....... mặt; ....... đỉnh; .......... đường chéo; mỗi đỉnh có ....... góc.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 64

  Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH. a) Hãy nêu các mặt chứa cạnh EF. b) Cạnh GH bằng cách cạnh nào? c) Vẽ đường chéo xuất phát từ đỉnh E, G.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3 trang 64

  Bạn Nam dự định dùng thanh sắt cắt ra để làm một cái khung hình lập phương cạnh 30 cm. Hỏi thanh sắt dài 3,5 m có đủ để làm cái khung không?

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 64

  Người ta cần làm một chiếc hộp hình hộp chữ nhật có kích thước 2cm, 3cm và 5cm. a) Hãy chỉ ra hai cách cắt tấm bìa để gấp thành hình hộp trên. b) Hãy tính diện tích của tấm bìa sau khi cắt trong mỗi trường hợp.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 64

  Từ một tấm bìa hình chữ nhật, hãy chỉ ra hai cách cắt và gấp để tạo thành một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều cạnh 3 cm và chiều cao 2 cm.

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 64

  Trong bốn tấm bìa dưới đây, tấm nào không thể gấp thành hình lăng trụ đứng tam giác?

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 65

  Một khối kim loại có dạng hình lăng trụ đứng đáy tam giác vuông có kích thước hai cạnh góc vuông là 3 cm, 4 cm, cạnh huyền 5 cm. Người ta khoét một lỗ hình lăng trụ đứng đáy tam giác vuông hai cạnh góc vuông có kích thước là 2 cm, 1,5 cm, cạnh huyền 2,5 cm (Hình 2). Tính thể tích của khối kim loại (không tính cái lỗ).

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 65

  Gạch đặc nung (Hình 3) là loại gạch được làm bằng đất sét và được nung nguyên khối, không có lỗ rỗng. Do kết cấu khối đặc vậy nên khối gạch khá cứng chắc, ít thấm nước, đảm bảo kết cấu công trình. Bác Ba muốn làm 500 viên gạch như thế, hỏi cần bao nhiêu mét khối đất sét? Biết kích thước mỗi viên gạch là 205 mm, 95 mm, 55 mm, và độ dãn nở không đáng kể.

  Xem chi tiết