Bài tập 9 trang 23 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 9 trang 23 VBT lịch sử 8: Phong trào đấu tranh của công nhân từ 1848 đến năm 1870

Quảng cáo

Đề bài

Dưới đây là những thông tin về phong trào đấu tranh của công nhân từ năm 1848 đến năm 1870. Em hãy khoanh tròn chữ cái trước những câu có nội dung đúng:

a) Sau khi “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời, phong trào công nhân đã có những chuyển biến mạnh mẽ.

b) Giai cấp công nhân ở nhiều nước đã đứng lên đấu tranh quyết liệt chống sự áp bức, bóc lột của giai cấp tư sản.

c) Phong trào đấu tranh của công nhân và nhân dân lao động Pa-ri ngày 23-3-1848 được coi là trận chiến lớn đầu tiên giữa hai giai cấp - vô sản và tư sản.

d) Phong trào đấu tranh của công nhân và nhân dân lao động Pa-ri dù bị đàn áp nhưng có ý nghĩa rất to lớn.

đ) Công nhân ở Đức không dám đấu tranh vì sợ giai cấp tư sản đàn áp.

e) Ở nước Đức, phong trào đấu tranh của công nhân và thợ thủ công cũng diễn ra làm cho giai cấp tư sản lo sợ và đã đầu hàng thế lực phong kiến.

f) Sau cách mạng 1848-1849, đến năm 1870, chủ nghĩa tư bản đã trở thành hệ thống thế giới.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 3: Phong trào công nhân từ năm 1848 đến năm 1870 - Quốc tế thứ nhất.

Lời giải chi tiết

Những đáp án đúng:

a) Sau khi “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời, phong trào công nhân đã có những chuyển biến mạnh mẽ.

b) Giai cấp công nhân ở nhiều nước đã đứng lên đấu tranh quyết liệt chống sự áp bức, bóc lột của giai cấp tư sản.

c) Phong trào đấu tranh của công nhân và nhân dân lao động Pa-ri ngày 23-3-1848 được coi là trận chiến lớn đầu tiên giữa hai giai cấp - vô sản và tư sản.

d) Phong trào đấu tranh của công nhân và nhân dân lao động Pa-ri dù bị đàn áp nhưng có ý nghĩa rất to lớn.

e) Ở nước Đức, phong trào đấu tranh của công nhân và thợ thủ công cũng diễn ra làm cho giai cấp tư sản lo sợ và đã đầu hàng thế lực phong kiến.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close