Bài tập 8 trang 22 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 8 trang 22 VBT lịch sử 8: Tuyên ngôn Đảng Cộng sản ra đời vào năm nào

Quảng cáo

Đề bài

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời vào năm nào? Hãy chọn chữ cái trước ý trả lời mà em cho là đúng:

a) Tháng 2-1848           b) 1789

c) 1861                         d) 1865

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 2: “Đồng minh những người cộng sản” và “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”.

Lời giải chi tiết

Chọn a) Tháng 2-1848

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close