Bài tập 3 trang 20 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 20 VBT lịch sử 8: Từ những thập niên đầu của thế kỉ XIX, hình thức đấu tranh của công nhân là

Quảng cáo

Đề bài

Ngay từ những thập niên đầu của thế kỉ XIX, công nhân đã đấu tranh chống tư sản dưới nhiều hình thức.

Hãy điền dấu x vào ô trống chỉ nội dung mà em cho là đúng:

☐ Vào cuối thế kỉ XVIII, phong trào đập phá máy móc và đốt công xưởng nổ ra đầu tiên ở Anh, sau đó lan rộng ra các nước khác vào đầu thế kỉ XIX.

☐ Công nhân đập phá máy móc vì họ cho rằng máy móc là nguồn gốc của sự đau khổ.

☐ Ngoài việc đập phá máy móc, đốt công xưởng, công nhân còn đấu tranh bằng nhiều hình thức như bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm.

☐ Để đấu tranh chống lại giai cấp tư sản, công nhân đã thành lập các công đoàn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 2: Phong trào công nhân trong những năm 1830-1840.

Lời giải chi tiết

☒ Vào cuối thế kỉ XVIII, phong trào đập phá máy móc và đốt công xưởng nổ ra đầu tiên ở Anh, sau đó lan rộng ra các nước khác vào đầu thế kỉ XIX.

☒ Công nhân đập phá máy móc vì họ cho rằng máy móc là nguồn gốc của sự đau khổ.

☒ Ngoài việc đập phá máy móc, đốt công xưởng, công nhân còn đấu tranh bằng nhiều hình thức như bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close