Bài tập 2 trang 6 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 6 VBT lịch sử 7: Phong trào Văn hóa Phục hưng có nội dung rất phong phú.

Quảng cáo

Đề bài

a) Phong trào Văn hóa Phục hưng có nội dung rất phong phú. Hãy đánh dấu vào ô trống đầu câu mà em cho là đúng:

☐ Lên án nghiêm khắc Giáo hội, đả phá trật tự xã hội phong kiến.

☐ Coi thần thánh là những nhân vật trung tâm, Kinh thánh là chân lí.

☐ Đề cao chủ nghĩa cá nhân.

☐ Khôi phục những nghi lễ thờ cúng thời nguyên thủy.

b) Nêu ý nghĩa của phong trào Văn hóa Phục hưng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Phong trào văn hóa Phục Hưng, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

a)

☒ Lên án nghiêm khắc Giáo hội, đả phá trật tự xã hội phong kiến.

☒ Đề cao chủ nghĩa cá nhân.

b) Ý nghĩa của phong trào Văn hóa Phục hưng:

- Phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến.

- Là một “cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại”, mở đường cho sự phát triển cao hơn của văn hóa Châu Âu và văn hóa nhân loại.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close