Bài tập 3 trang 6 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 6 VBT lịch sử 7: Trong phong trào Cải cách tôn giáo ở châu Âu đã xuất hiện hai người tiêu biểu

Quảng cáo

Đề bài

a) Trong phong trào Cải cách tôn giáo ở châu Âu đã xuất hiện hai người tiêu biểu, đó là M. Lu-thơ và Can-vanh. Em hãy nêu những nội dung chính về cải cách của hai ông theo bảng sau:

Nội dung cải cách của Lu-thơ

Nội dung cải cách của Can-vanh

 

 

b) Nêu ý nghĩa của phong trào Cải cách tôn giáo?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Phong trào Cải cách tôn giáo, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

a)

Nội dung cải cách của Lu-thơ

Nội dung cải cách của Can-vanh

- Lên án những hành vi tham lam và đồi bại của Giáo hoàng.

- Chỉ trích mạnh mẽ những giáo lí giả dối của Giáo hội.

- Đòi bãi bỏ những thủ tục, lễ nghi phiền toái.

- Đòi quay về với giáo lí Ki-tô nguyên thuỷ.

- Sáng lập đạo Tin Lành, nhân dân đông đảo ủng hộ và tin theo 

b) Ý nghĩa của phong trào Cải cách tôn giáo:

- Góp phần giải phóng tư tưởng, tình cảm của con người khỏi sự nô dịch của thần học.

- Tạo ra những tiền đề văn hóa, tư tưởng và tôn giáo quan trọng giúp giai cấp tư sản định hình nền văn hóa và tôn giáo mới của riêng mình.

- Là đòn tấn công mạnh mẽ đầu tiên của giai cấp tư sản vào trật tự phong kiến, làm cơ sở cho các cuộc đấu tranh về chính trị.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close