Bài tập 19 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính C ở đẳng thức sau:

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Tính C ở đẳng thức sau: \({2 \over C}.{{{m^2} - 4} \over {{m^2} - 3m + 2}}:{m \over {m - 1}} = 1\) .

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & \,\,\,\,\,\,\,\,{2 \over C}.{{{m^2} - 4} \over {{m^2} - 3m + 2}}:{m \over {m - 1}} = 1  \cr  &  \Leftrightarrow {2 \over C}.{{\left( {m - 2} \right)\left( {m + 2} \right)} \over {\left( {m - 2} \right)\left( {m - 1} \right)}}.{{m - 1} \over m} = 1  \cr  &  \Rightarrow {2 \over C}.{{m + 2} \over {m - 1}}.{{m - 1} \over m} = 1  \cr  &  \Leftrightarrow {{2\left( {m + 2} \right)} \over {C.m}} = 1  \cr  &  \Leftrightarrow C.m = 2\left( {m + 2} \right)  \cr  &  \Leftrightarrow C = {{2\left( {m + 2} \right)} \over m} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải