Bài tập 14 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Trong các hình phẳng xung quanh (xem hình sau), hình nào có thể được gấp thành hình lăng trụ ở chính giữa ?

Đề bài

Trong các hình phẳng xung quanh (xem hình sau), hình nào có thể được gấp thành hình lăng trụ ở chính giữa ?

Lời giải chi tiết

Trong các hình phẳng xung quanh, hình có thể gấp thành lăng trụ ở chính giữa là hình A, B, D, E

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài