Bài tập 12 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Kết quả rút gọn phân thức sau đây là đúng hay sai? Vì sao ?

Quảng cáo

Đề bài

Kết quả rút gọn phân thức sau đây là đúng hay sai? Vì sao ?

a) \({{4y} \over {6xy}} = {2 \over {3x}}\) ;

b) \({{4 + 4xy} \over {2 + 2y}} = {{2 + 2x} \over {1 + 1}} = 2 + 2x\) .

Lời giải chi tiết

\(a)\,\,{{4y} \over {6xy}} = {{2y.2} \over {2y.3x}} = {2 \over {3x}}\). Vậy kết quả rút gọn \({{4y} \over {6xy}} = {2 \over {3x}}\) là đúng.

\(b)\,\,{{4 + 4xy} \over {2 + 2y}} = {{2\left( {2 + 2xy} \right)} \over {2\left( {1 + y} \right)}} = {{2 + 2xy} \over {1 + y}}\)

Vậy kết quả rút gọn \({{4 + 4xy} \over {2 + 2y}} = {{2 + 2x} \over {1 + 1}} = 2 + 2x\) là sai.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài