Bài tập 11 trang 123 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hình sau đây được ghép bởi hai hình vuông và bốn hình thang cân bằng nhau với kích thước đã cho. Em hãy:

Quảng cáo

Đề bài

Hình sau đây được ghép bởi hai hình vuông và bốn hình thang cân bằng nhau với kích thước đã cho. Em hãy:

a) Tính tổng diện tích của các hình đã cho.

b) Cắt theo đường màu đen rồi gấp theo đường nét đứt, thử đoán xem em có thể xếp thành hình không gian gì ?

 

Lời giải chi tiết

a) Đáy lớn của hình thang cân chính là cạnh của hình vuông lớn và bằng 8cm

Diện tích của hình vuông lớn: \({S_1} = {8^2} = 64(c{m^2})\)

Diện tích của hình vuông nhỏ: \({S_2} = {4^2} = 16(c{m^2})\)

Diện tích của một hình thang cân: \({S_3} = {1 \over 2}.6(4 + 8) = 36(c{m^2})\)

Tổng diện tích của các hình đã cho là: \(S = {S_1} + {S_2} + 4{S_3} \)\(\,= 64 + 16 + 4.36 = 224(c{m^2})\)

b) Cắt theo đường màu đỏ rồi gấp theo đường nét đứt, ta xếp được hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 8cm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close