Bài tập 1 trang 52 SGK Công nghệ 11

Bản vẽ có các hình chiếu và hình cắt nào ? Chúng được vẽ theo phương pháp chiếu góc thứ mấy ?

Quảng cáo

Đề bài

Bản vẽ có các hình chiếu và hình cắt nào ? Chúng được vẽ theo phương pháp chiếu góc thứ mấy ?

Lời giải chi tiết

- Bản vẽ có hình chiếu bằng. Hình cắt ở hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh.

- Chúng được vẽ theo phương pháp chiếu góc thứ nhất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close