Bài 4 trang 52 SGK Công nghệ 11

Các kích thước ghi trên bản vẽ là kích thước của bộ phận nào?

Quảng cáo

Đề bài

Các kích thước ghi trên bản vẽ là kích thước của bộ phận nào?

Lời giải chi tiết

- Các kích thước chung của bộ giá đỡ là: 290, 100  và 112

- Kích thước chung của hai giá đỡ là 40

- Kích thước của lỗ giá đỡ là 40

- Kích thước của giá đỡ là 25

- Kích thước khoảng cách giữa các lỗ của tấm dùng để lắp vít là 164 và 50

- Kích thước khoảng cách lỗ của giá đỡ với tâm đế là 74

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close