Bài C2 trang 18 SGK Vật lí 7

Giải bài C2 trang 18 SGK Vật lí 7. Bố trí thí nghiệm như hình 6.2.

Quảng cáo

Đề bài

Bố trí thí nghiệm như hình 6.2. Đặt gương phẳng thẳng đứng trên mặt bàn. Quan sát ảnh của cái bàn phía sau lưng. Dùng phấn đánh dấu hai điểm xa nhất P và Q ở phía hai đầu bàn có thể nhìn thấy trong gương.

PQ là bề rộng vùng nhìn thấy của gương phẳng.

Lời giải chi tiết

HS làm thí nghiệm.

Kết quả thu được: PQ là bề rộng vùng nhìn thấy của gương phẳng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài