Bài C3 trang 18 SGK Vật lí 7

Giải bài C3 trang 18 SGK Vật lí 7. Từ từ di chuyển gương ra xa mắt hơn

Quảng cáo

Đề bài

Từ từ di chuyển gương ra xa mắt hơn. Bề rộng vùng nhìn thấy của gương sẽ tăng hay giảm ?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Từ từ di chuyển gương ra xa mắt hơn, bề rộng vùng nhìn thấy của gương sẽ giảm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài