Bài C1 trang 18 SGK Vật lí 7

Giải bài C1 trang 18 SGK Vật lí 7. Cho một gương phẳng (hình 6.1) và một bút chì.

Quảng cáo

Đề bài

Cho một gương phẳng (hình 6.1) và một bút chì.

a) Hãy tìm cách đặt bút chì trước gương để ảnh của nó tạo bởi gương lần lượt có tính chất sau đây :

- Song song, cùng chiều với vật.

- Cùng phương, ngược chiều với vật.

b) Vẽ ảnh của cái bút chì trong hai trường hợp trên.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.

- Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.

Lời giải chi tiết

a) 

- Ảnh song song, cùng chiều với vật: ta đặt vật thẳng đứng và song song với mặt phẳng của gương.

- Ảnh cùng phương, ngược chiều với vật: ta đặt vật nằm ngang có phương vuông góc với mặt phẳng của gương.

b) Vẽ ảnh:

- Ảnh song song cùng chiều với vật :

 

- Ảnh cùng phương, ngược chiều với vật :

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài