Bài 9 trang 30 SGK Hoá học 10

Cho biết tên, kí hiệu, số hiệu nguyên tử của :

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết tên, kí hiệu, số hiệu nguyên tử của :

a) 2 nguyên tố mà nguyên tử có số electron lớp ngoài cùng là tối đa ;

b) 2 nguyên tố mà nguyên tử có 1 electron ở lớp ngoài cùng ;

c) 2 nguyên tố mà nguyên tử có 7 electron ở lớp ngoài cùng.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) \( _{10}^{20}\textrm{Ne}\) và \( _{18}^{40}\textrm{Ar}\);              

b) \( _{11}^{23}\textrm{Na}\) và \( _{19}^{39}\textrm{K}\);                  

c) \( _{9}^{19}\textrm{F}\) và \( _{17}^{35}\textrm{Cl}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài