Bài 9 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai đường tròn đồng tâm có khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm thuộc hai đường tròn

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai đường tròn đồng tâm có khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm thuộc hai đường tròn bằng 1m. Tính hiệu các chu vi của hai đường tròn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính chu vi đường tròn bán kính R là \(2\pi R\).

Lời giải chi tiết

 

Lấy điểm A, B lần lượt thuộc 2 đường tròn sao cho O, A, B thẳng hàng.

Vì khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm thuộc hai đường tròn bằng 1m nên \(AB = 1m\).

Đặt \(OA = R \Rightarrow OB = OA + AB = R + 1\).

Chu vi đường tròn tâm O, bán kính OA là \({C_1} = 2\pi OA = 2\pi R\).

Chu vi đường tròn tâm O, bán kính OB là \({C_2} = 2\pi OB = 2\pi \left( {R + 1} \right) = 2\pi R + 2\pi \).

Vậy hiệu các chu vi của 2 đường tròn là \({C_2} - {C_1} = 2\pi R + 2\pi  - 2\pi R = 2\pi \).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài