Bài 13 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập a) Tính độ dài cung 120o của đường tròn có bán kính 5 dm.

Quảng cáo

Đề bài

a) Tính độ dài cung 120o của đường tròn có bán kính 5 dm.

b) Tính chu vi vành xe đạp có đường kính 700 mm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính độ dài cung n0 của đường tròn có bán kính R là \(l = \dfrac{{\pi Rn}}{{180}}\) và công thức tính chu vi đường tròn đường kính d là \(C = \pi d\).

Lời giải chi tiết

a) Độ dài cung 120o của đường tròn có bán kính 5 dm là \(l = \dfrac{{\pi .5.120}}{{180}} = \dfrac{{10\pi }}{3} \approx 10,47\,\,\left( {dm} \right)\).

b) Chu vi vành xe đạp có đường kính 700 mm là \(C = \pi d = \pi .700 \approx 2198\,\,\left( {mm} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài