Bài 8 trang 54 SGK Hóa học 10

Giải bài 8 trang 54 SGK Hóa học 10. Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố

Quảng cáo

Đề bài

Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là RH4 . Oxit cao nhất của nó chứa 53,3% oxi về khối lượng. Tìm nguyên tử khối nguyên tố đó.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tổng hóa trị của nguyên tố trong hợp chất với hidro và trong oxit cao nhất bằng 8.

\(\% {m_O} = \frac{{2.16}}{{R + 2.16}}.100\%  = 53,3\%  \to R = ?\)

Lời giải chi tiết

Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là RH4, theo bảng tuần hoàn suy ra công thức oxit cao nhất của R là RO2, trong phân tử RO2, có 53,3% oxi về khối lượng nên ta có:

\(\% {m_O} = \frac{{2.16}}{{R + 2.16}}.100\%  = 53,3\%  \to R = 28\)

Vậy R là Si, nguyên tử khối là 28 đvC.

Loigiaihay.com


Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài