Bài 8 trang 30 SGK Hoá học 10

Viết cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên tử có lớp electron ngoài cùng là :

Quảng cáo

Đề bài

Viết cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên tử có lớp electron ngoài cùng là :

a) 2s;                          b) 2s2 2p3 ;                       c) 3s23p;

d) 3s2 3p3;                     e) 3s2 3p5;                        g) 2s2 2p6

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên tử :

a) 1s2 2s1 ;

b) 1s2 2s2 2p3 ;

c) 1s2 2s2 2p63s23p6;

d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ;

e) 1s22s22p6 3s2 3p5 ;

g) 1s2 2s2 2p6.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close