Bài 8 trang 14 SGK Hoá học 10

Agon tách ra từ không khí là hỗn hợp ba đồng vị

Quảng cáo

Đề bài

Agon tách ra từ không khí là hỗn hợp ba đồng vị : 99,6% 40Ar; 0,063% 38Ar; 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Công thức tính M trung bình

\(\overline M  = \frac{{\% X.{M_X} + \% Y.{M_Y} + \% Z.{M_Z}}}{{100}}\)

Lời giải chi tiết

\( \overline{M_{Ar}}= \frac{40.99,6+0,063.38+0,337.36}{100}= 39,985\).

22,4 lít Ar ở đktc có khối lượng 39,985 g

    x lít Ar ở đktc có khối lượng 10 g

\( \Rightarrow x = {{10.22,4} \over {39,985}} = 5,602\text{ lít}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài