Bài 8 trang 133 SGK Vật lí 12

Trong một thí nghiệm Y-âng

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Trong một thí nghiệm Y-âng với \(a = 2mm\), \(D = 1,2m\), người ta đo được \(i = 0,36mm\). Tính bước sóng \(λ\) và tần số \(f\) của bức xạ? 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Vận dụng công thức tính khoảng vân \(i = { \displaystyle{{\lambda D} \over a}}\)

+ Tần số: \(f = {  \displaystyle {c \over \lambda }}\)

Lời giải chi tiết

+ Ta có, khoảng vân \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a}\)

=> Bước sóng của bức xạ:

\(\lambda  = \dfrac{{ai}}{D} = \dfrac{{{{2.10}^{ - 3}}.0,{{36.10}^{ - 3}}}}{{1,2}}\\ = 0,{6.10^{ - 6}}m = 0,6\mu m\)

+ Lại có: \(\lambda  = \dfrac{c}{f}\)

=> Tần số của bức xạ: \(f = \dfrac{c}{\lambda } = \dfrac{{{{3.10}^8}}}{{0,{{6.10}^{ - 6}}}} = {5.10^{14}}Hz\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close