Bài 7 trang 133 SGK Vật lí 12

Chọn câu đúng.

Quảng cáo

Đề bài

Chọn câu đúng.

Ánh sáng màu vàng của natri có bước sóng λ bằng 

A. 0,589 mm.             B. 0,589nm.

C. 0,589 μm.              D. 0,589 pm.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Ánh sáng vàng của đèn natri có có bước sóng λ từ 0,57μm đến 0,6 μm nên λ ≈ 589nm

+ Sử dụng biến đổi đơn vị

Lời giải chi tiết

Đáp án  C.

Ánh sáng vàng của đèn natri có \(\lambda  \approx 589nm = 0,589\mu m\)

Chú ý các đơn vị:

+ \(1mm=10^{-3}m\)

+ \(1\mu m=10^{-6}m\)

+ \(1nm=10^{-9}m\)

+ \(1pm=10^{-12}m\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close