Bài 8 trang 117 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Đố vui : Chiếc vòng kì lạ !

Quảng cáo

Đề bài

Đố vui : Chiếc vòng kì lạ !

Một khách trọ là thổ dân có một dây móc xích bằng bạc nối liền nhau gồm 7 vòng (như hình vẽ). Mỗi ngày, người khách phải trả cho chủ nhà trọ 1 vòng. Người đó ở trọ trong 7 ngày. Làm thế nào mà chỉ cắt 1 vòng, người khách có thể trả cho chủ nhà trọ đúng mỗi ngày 1 vòng bạc.

 

Em hãy vẽ hình và tìm lời giải nhé !

Lời giải chi tiết

Cắt vòng thứ ba kể từ phải sang trái hoặc kế từ trái sang phải.

 

Ngày thứ nhất trả cho chủ nhà trọ V1.

Ngày thứ hai trả cho  chủ nhà trọ V2 và sẽ được chủ nhà trọ trả lại V1.

Ngày thứ ba trả cho chủ nhà trọ V1.

Ngày thứ tư trả cho chủ nhà trọ V4 và sẽ được chủ nhà trọ trả lại 3 vòng (V1 và V2)

Ngày thứ năm trả như ngày thứ nhất.

Ngày thứ sáu trả như ngày thứ hai.

Ngày thứ bảy trả như ngày thứ ba.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close