Bài 6 trang 117 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập a) Vẽ đoạn thẳng AB = 6 cm.

Quảng cáo

Đề bài

a) Vẽ đoạn thẳng AB = 6 cm.

b) Vẽ tam giác ABM sao cho AM = 5 cm và BM = 3 cm.

Lời giải chi tiết

a)

b) Vẽ cung tròn tâm A, bán kính 5cm và cung tròn tâm B, bán kính 3cm.

Hai cung tròn này cắt nhau tại M.

Vẽ các đoạn thẳng MA, MB ta có được \(\Delta AMB.\)

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close