Quảng cáo
 • Bài 1 trang 63

  Trong hình 7. Hãy chứng minh AC, EK và BD cùng đi qua một điểm.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 63

  Cho tam giác ABC cân tại A, vẽ đường trung tuyến AM. Qua A vẽ đường thẳng d vuông góc với AM. Chứng minh d // BC.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3 trang 63

  Cho tam giác ABC cân tại A. Vẽ điểm D sao cho A là trung điểm của BD. Vẽ hai đường cao AE và AF của hai tam giác Abc và ACD. Chứng minh góc EAF vuông.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 63

  Cho tam giác ABC có \(\widehat {{A^{}}} = {65^o},\widehat B = {54^o}\). Vẽ trực tâm H của tam giác ABC, Tính góc AHB.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 63

  Cho tam giác Abc cân tại A có góc A nhọn và H là trực tâm. Cho biết \(\widehat {BHC} = {150^o}\). Tính các góc của tam giác ABC.

  Xem chi tiết