Bài 7 trang 54 SGK Hóa học 10

Giải bài 7 trang 54 SGK Hóa học 10. Oxit cao nhất của một nguyên tố là

Quảng cáo

Đề bài

Oxit cao nhất của một nguyên tố là RO3, trong hợp chất của nó với hiđro có 5,88% H về khối lượng. Xác định nguyên tử khối của nguyên tố đó.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tổng hóa trị của nguyên tố trong hợp chất với hidro và trong oxit cao nhất bằng 8.

\(\% {m_H} = \frac{{2.1}}{{R + 2.1}} \to R = ?\)

Lời giải chi tiết

Oxit cao nhất của một nguyên tố là RO3, theo bảng tuần hoàn suy ra hóa trị của R trong hợp chất với hidro là:

8 - 6 =2

=> CTCPT hợp chất của R với H là RH2, trong phân tử RH2, có 5,88% H về khối lượng nên ta có: 

\(\eqalign{
& \% {m_H} = {{2.1} \over {{M_R} + 2.1}} \cdot 100\% = 5,88\% \cr
& \Rightarrow 200 = 5,88.\left( {{M_R} + 2} \right) \cr
& \Rightarrow 200 = 5,88{M_R} + 11,76 \cr
& \Rightarrow 5,88{M_R} = 188,24 \cr
& \Rightarrow {M_R} = {{188,24} \over {5,88}} = 32 \cr} \)

Vậy R là S, có nguyên tử khối là 32 đvC.

Loigiaihay.comSub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài