Bài 7 trang 161 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Cho 10 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng với nước, thu được 6,11 lít khí H2 (250C và 1 atm). Hãy xác định tên của kim loại kiềm thổ đã dùng.

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(10\) gam một kim loại kiềm thổ tác dụng với nước, thu được \(6,11\) lít khí \(H_2\) (250C và 1 atm). Hãy xác định tên của kim loại kiềm thổ đã dùng.

Lời giải chi tiết

Gọi tên kim loại kiềm thổ đó là \(X\)

Ta có:   

\(\eqalign{
& {n_{{H_2}}} = {{PV} \over {RT}} = {{1.6,11} \over {{{22,4} \over {273}}(273 + 25)}} = 0,25mol. \cr 
& \;\;X + 2{H_2}O \to X{(OH)_2} + {H_2}. \cr 
& 0,25 \leftarrow \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;0,25 \cr 
& \Rightarrow 0,25.M_X = 10 \Rightarrow M_X = 40. \cr} \)

Vậy \(X\) là \(Ca\).

loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài