Bài 7 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Nếu ta biết được hai nghiệm phân biệt của một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn thì hệ phương trình có bao nhiêu nghiệm ?

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Nếu ta biết được hai nghiệm phân biệt của một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn thì hệ phương trình có bao nhiêu nghiệm ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn là số giao điểm của hai đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của hai phương trình bậc nhất hai ẩn của hệ phương trình đó.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có hai nghiệm, chứng tỏ hai đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của hai phương trình bậc nhất hai ẩn của hệ phương trình đó cắt nhau tại 2 điểm phân biệt.

Hai đường thẳng cắt nhau tại 2 điểm phân biệt khi và chỉ khi hai đường thẳng đó trùng nhau, khi đó chúng cắt nhau tại vô số điểm.

Vậy hệ phương trình có vô số nghiệm.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close