Bài 7 trang 14 SGK Hoá học 10

Oxi tự nhiên là một hỗn hợp các đồng vị:

Quảng cáo

Đề bài

Oxi tự nhiên là một hỗn hợp các đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Tính số nguyên tử của mỗi loại đồng vị khi có 1 nguyên tử 17O.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Giả sử có 10 000 nguyên tử O. Số nguyên tử của mỗi đồng vị là:

99,757% 16O \(\Rightarrow\) 99757 nguyên tử 16O

0,039% 17\(\Rightarrow\) 39 nguyên tử 17O

0,204% 18\(\Rightarrow\) 204 nguyên tử 18

Khi có một nguyên tử 17O thì số nguyên tử:

16O là: \({{99757} \over {39}}  \approx  2558\) nguyên tử.

18O là: \({{204} \over {39}} \approx  5\) nguyên tử.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài