Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 23 SBT sử 9

  Giải bài tập 1 trang 23 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

 • pic

  Bài 2 trang 24 SBT sử 9

  Giải bài tập 2 trang 24 sách bài tập Lịch sử 9. Phong trào cách mạng ở Mĩ Latinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 25 SBT sử 9

  Giải bài tập 3 trang 25 sách bài tập lịch sử 9. Điền thời gian cho phù hợp với sự kiện trong bảng về lịch sử Cu-Ba

 • pic

  Bài 4 trang 25 SBT sử 9

  Giải bài tập 4 trang 25 sách bài tập Lịch sử 9. Những nét nổi bật của tình hình Mĩ Latinh từ sau năm 1945.

 • pic

  Bài 5 trang 25 SBT sử 9

  Giải bài tập 5 trang 25 sách bài tập Lịch sử 9. Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa đã mở ra một giai đoạn mới

Gửi bài