Bài 63 trang 28 SGK Toán 8 tập 1

Không làm tính chia, hãy xét xem

Quảng cáo

Đề bài

Không làm tính chia, hãy xét xem đa thức \(A\) có chia hết cho đơn thức \(B\) không:

\(A = 15x{y^2} + 17x{y^3} + 18{y^2}\)

\(B = 6{y^2}\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:

- Công thức: \({a^m}:{a^n} = {a^{m - n}}\left( {m \ge n} \right)\) 

- Tính chất chia hết: Nếu tất cả các hạng tử của một đa thức đều chia hết cho một đơn thức thì đa thức chia hết cho đơn thức.

- Đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi mỗi biến của B đều là biến của A với số mũ không lớn hơn số mũ của nó trong A. 

Lời giải chi tiết

\(15xy^2\) chia hết cho \(6y^2\).

\(17xy^3\) chia hết cho \(6y^2\).

\(18y^2\) chia hết cho \(6y^2\).

Mỗi hạng tử của \(A\) đều chia hết cho \(B\) do đó \(A\) chia hết cho \(B\).

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close