Bài 62 trang 27 SGK Toán 8 tập 1

Tính giá trị của biều thức

Quảng cáo

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức \(15{x^4}{y^3}{z^2}:5x{y^2}{z^2}\) với \(x = 2, y = -10, z = 2004\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Áp dụng qui tắc chia đơn thức cho đơn thức để rút gọn biểu thức đã cho.

Thay giá trị \(x, y, z\) tương ứng để tính giá trị của biểu thức.

Lời giải chi tiết

Ta có \(15{x^4}{y^3}{z^2}:5x{y^2}{z^2}\)

\( = \left( {15:5} \right).\left( {{x^4}:x} \right).\left( {{y^3}:{y^2}} \right).\left( {{z^2}:{z^2}} \right)\)

\(= 3{x^{4 - 1}}.{y^{3 - 2}}.{z^{2 - 2}} \)\(= 3{x^3}y\) 

Tại \(x = 2, y = -10, z = 2004\)

Ta được: \(3 . 2^3.(-10) = 3 . 8 . (-10) = -240\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close